PAVE-TM, världens första patenterade och automatiska system för mätning av skikttjocklek – ett absolut måste för att spara kostnader vid vägbyggen!

MOBA Pave TM är ett system för beräkning lagertjocklek under drift vid beläggningsarbeten. Systemet ersätter manuell mätning och sparar därigenom tid och material. Minimal materialåtgång och exakt drift inom toleransgränserna vid beläggningsarbeten minskar dina kostnader och ökar din vinst. Systemet betalar sig snabbt och bidrar till att göra framtida projekt mer lönsamma.

MOBA Pave TM klarar komplexa beräkningar. Med fyra högkvalitativa ultraljudssensorer, Sonic-Ski PLUS, mäts lagrets tjocklek och visas i realtid på den tydliga färgdisplayen, GDC-320. Minimering av felkällor på grund av manuell mätning och noggrann kontroll av det lagda materialet säkerställer ett jämnt och stabilt skikt av högsta kvalitet – en avgörande faktor för vägens livslängd.

Systemet går installeras med minimal ställtid så att du snabbt är redo för framtida vägbyggen.

MOBA PAVE TM i kombination med MOBAs vältsystem MCA-3000, höjer kvaliteten på ditt vägbygge ytterligare
en nivå.

 

”Med ett materialpris på 80 EUR per ton kan ett beläggningsområde på 100 km med en genomsnittlig bredd på 6 meter resultera i en besparing på 80 000 EUR för varje millimeter skiktjocklek som sparas. Vad det innebär på ett år är lätt att beräkna.”

 

MOBA PAVE TM

MOBA Pave TM Automatiskt system för mätning av lagertjocklek. Systemet innehar världspatent.

KONTAKTA OSS

Vi på MOBA Sweden hjälper dig att skräddarsy det bästa systemet för just dina behov. Vill du bara veta lite mer om våra system, hyra för en kortare period eller kanske boka en demonstration på plats. Tveka inte att höra av dig.