Xsite PRO 3D erbjuder smarta funktioner som underlättar i maskinistens arbete. Alla kan enkelt skapa egna filer till sitt maskinkontrollsystem som sedan kan överföras smidigt mellan kontoret och maskinen via trådlös uppkoppling. Vill du mäta in med systemet kan även detta göras enkelt via displayen, allt för att effektivisera arbetsflödet.

Utför jobbet ordentligt från start med Xsite PRO 3D.

Med precision och kvalitet i åtanke hjälper maskinstyrning maskinisten att snabbt och enkelt nå önskad målnivå. Ökad produktivitet leder till förbättrad lönsamhet som möjliggör kostnadsbesparingar och ökad konkurrenskraft.

 

Exakt borrning och optimerat arbetsflöde

Xsite PRO 3D Borrigg är full av smarta funktioner för att utföra arbetet snabbare och enklare. Det intuitiva användargränssnittet vägleder dig till hålets plats vilket gör det enkelt att ange rätt borriktning och djup. Tack vare systemets lättanvända funktioner kan du dokumentera ditt arbete på ett ögonblick!

Använd redan färdiga 3D-modeller eller skapa dina egna med Xsite PRO 3Ds lättanvända borrfältsverktyg. Du kan även skapa borrplaner direkt i systemet via steg-för-steg instruktioner, allt för att arbetet ska flyta på så smidigt som möjligt med din borriggmaskin. Xsite PRO 3D borrigg och dess borrapplikation är utvecklad i samarbete med yrkesverksamma i branschen och är därför både ändamålsenligt och enkelt att använda.

 • Fördelar med 3D-maskinkontrollsystem
  • Arbetet görs mer effektivt och snabbt eftersom maskinisten kan koncentrera sig mer på att göra produktivt arbete. Med ökad noggrannhet, kvalitet och produktivitet där vi gör jobbet rätt på engång ger ett effektivare resultat och som vinst lägre driftkostnader och stora tidsbesparingar i våra projekt.
  • Kan utföra egna inmätningar och utsättningar istället för att en mättekniker alltid ska göra dom åt dig.
  • Ingen onödig schakt eller fyll kommer behövas och dina material- och transportkostnader kommer att minska. ”Få jobbet rätt första gången”.
  • En högre noggrannhet resulterar i bättre kvalitet under hela projektet.
  • Maskinkontrollsystem är ett verktyg kommer göra en bra maskinist ännu bättre!
  • Ökar säkerheten på arbetsplatsen, få rätt schaktlutningar direkt, kan göra inmätningar och utsättningar i annars farliga miljöer för en person att gå. Kan använda varningar för riskzoner som högspänningsledningar, skyddsvärda objekt, höjdvarning mot luftledningar och mycket mer.
  • Systemet guidar maskinisten under alla väderförhållanden, vilket gör arbetet enklare särskilt vid dåliga förhållanden som regn, mörker, undervattengrävning och mycket mer.
  • Smart As-built loggning, oftast är den data som du använder dig utav en teoretisk modell, linje eller punkt. Med vårt system kan du sedan enkelt mäta in hur resultatet blev direkt kopplat till din teoretiska data. Den presenteras även direkt på kontoret och delas med övriga kollegor på samma arbetsplats via vårt cloud Xsite manage.

Pålitligt och kraftfullt

Xsite PRO 3D är utformat för att fungera även i de mest utmanande förhållanden, oavsett miljö ska du som maskinist känna tillförlit till systemet. Systemet innehåller funktioner med användarvänligheten i fokus så att du som maskinist ska kunna fokusera på ett produktivt arbete. Med huvudfunktioner som att välja och växla modeller eller spara mätdata nås med endast ett knapptryck bort.