Gemini är CAD-programmet som erbjuder integrerade lösningar för ökad kontroll under byggprocessen. Upplev en effektivisering av datahanteringen mellan design och utförande via en sömlös uppkoppling mellan kontor och arbetsplats. Öka produktiviteten, förbättra säkerheten och kvalitetskontrollen på dina projekt med direkt integration och effektiv tillgång till realtidsinformation. Med Gemini får du ökad kontroll och effektivitet.

Gemini Terrain är ett CAD-program som är anpassat för bygg- och anläggningsbranschen. Med Gemini kan du enkelt samla in och redovisa data som geometriska kontroller, mängdberäking och redovisning för ekonomisk reglering eller relationsunderlag, allt för att kunna möta branschens krav.

Upplev ett effektivt och snabbt dataflöde med Gemini

Gemini har en mängd olika funktioner skapade för att underlätta under byggprocessen. Integrationen gör att data kan flöda smidigt från insamling, design, översyn och anpassning mellan SkyMap Portal, Gemini Terrain och Xsite Manage, vilket leder till förbättrad kontroll under projektets gång när det tydligt visualiseras och samordnads. Importera data från maskin- och handburen utrustning och använd som underlag för modeller. Exportera och synka modellerna mellan ditt maskinkontrollssystem och kontoret för dokumentation och förbättrad kvalitet under projektets gång.

Filformat som stöds

Gemini Terrain stödjer både svenska och internationella filformat. På så sätt kan du möta det aktuella behovet av branschens aktörer med varierande underlag.