Xsite PRO 2D passar på stora som små arbetsplatser

Xsite PRO 2D är systemet med samma egenskaper som grundmodellen Xsite PRO 2D bas, men detta levereras komplett med master och kablar för att enkelt kunna uppgradera till 3D. Ett lättanvänt system som passar dig som utför arbeten på små som stora arbetsplatser. Ett mångsidigt 2D-system som enkelt kan uppgraderas till 3D när behovet förändras.

System med full kontroll

Xsite PRO 2D känner av skopans läge med en centimeters noggrannhet och du kan mäta djup, höjd, skopans lutning samt se skopans position både grafiskt och numeriskt på skärmen. Du får en full överblick över arbetet trots svåra visuella förhållanden som mörker eller under vatten. Med Xsite PRO 2D har du alltid full kontroll över arbetsflödet och schaktning enligt önskat djup.

 • Fördelar med 2D-maskinkontrollsystem
  • Arbetet görs mer effektivt och snabbt eftersom maskinisten kan koncentrera sig mer på att göra produktivt arbete. Bättre effektivitet innebär stora kostnadsbesparingar när det gäller tid, bränsle och maskiner.
  • Inget behov av att kontrollera nivåer och behöva hoppa ur maskinen.
  • Ingen onödig schakt eller fyll kommer behövas och dina material- och transportkostnader kommer att minska. ”Få jobbet rätt första gången
  • En högre noggrannhet resulterar i en bättre kvalitet över hela projektet.
  • Maskinkontrollsystem är ett verktyg som gör en bra maskinist ännu bättre!
  • Ökar säkerheten på arbetsplatsen, få rätt schaktlutningar direkt, kan göra inmätningar och utsättningar i annars farliga miljöer för en person att gå. Kan använda varningar för riskzoner som högspänningsledningar, skyddsvärda objekt, höjdvarning mot luftledningar och mycket mer.
  • Systemet guidar maskinisten under alla väderförhållanden, vilket gör arbetet enklare särskilt vid dåliga förhållanden som regn, mörker, undervattengrävning och mycket mer.

Upplev bästa användarvänlighet

Systemet har utformats i samarbete med stora byggföretag och mättekniker så att du kan vara säker på att Xsite PRO 2D håller dig i framkant. Skapat för att fungera trots utmanande förhållanden så att du som maskinist ska känna tillförlit till systemet oavsett miljö.