3D system för grävmaskin

Xsite PRO 3D erbjuder smarta funktioner som underlättar i maskinistens arbete. Alla kan enkelt skapa egna modeller till sitt maskinkontrollsystem som sedan kan överföras smidigt mellan kontoret och maskinen via trådlös uppkoppling. Vill du mäta in med systemet kan även detta göras enkelt via displayen, allt för att effektivisera arbetsflödet.

Precision och produktivitet

Med precision och kvalitet i åtanke hjälper systemet maskinisten att snabbt och enkelt nå önskad målnivå. Ökad produktivitet leder till förbättrad lönsamhet som möjliggör kostnadsbesparingar och ökad konkurrenskraft. Utför jobbet ordentligt från start med Xsite PRO 3D.

Hantera även de mest utmanande arbetsplatserna

När man använder 3D-maskinstyrning finns alltid platsinformationen i ditt system, därför finns inget behov av manuellt utsättning. Dina modeller är alltid synliga i displayen vilket hjälper maskinisten att handskas även med dom mest avancerade arbetsplatserna.

 • Fördelar med 3D-maskinkontrollsystem
  • Arbetet görs mer effektivt och snabbt eftersom maskinisten kan koncentrera sig mer på att göra produktivt arbete. Med ökad noggrannhet, kvalitet och produktivitet där vi gör jobbet rätt på engång ger ett effektivare resultat och som vinst lägre driftkostnader och stora tidsbesparingar i våra projekt.
  • Kan utföra egna inmätningar och utsättningar istället för att en mättekniker alltid ska göra dom åt dig.
  • Ingen onödig schakt eller fyll kommer behövas och dina material- och transportkostnader kommer att minska. ”Få jobbet rätt första gången”.
  • En högre noggrannhet resulterar i bättre kvalitet under hela projektet.
  • Maskinkontrollsystem är ett verktyg kommer göra en bra maskinist ännu bättre!
  • Ökar säkerheten på arbetsplatsen, få rätt schaktlutningar direkt, kan göra inmätningar och utsättningar i annars farliga miljöer för en person att gå. Kan använda varningar för riskzoner som högspänningsledningar, skyddsvärda objekt, höjdvarning mot luftledningar och mycket mer.
  • Systemet guidar maskinisten under alla väderförhållanden, vilket gör arbetet enklare särskilt vid dåliga förhållanden som regn, mörker, undervattengrävning och mycket mer.
  • Smart As-built loggning, oftast är den data som du använder dig utav en teoretisk modell, linje eller punkt. Med vårt system kan du sedan enkelt mäta in hur resultatet blev direkt kopplat till din teoretiska data. Den presenteras även direkt på kontoret och delas med övriga kollegor på samma arbetsplats via vårt cloud Xsite manage.

Pålitlig och kraftfull

Xsite PRO 3D är utformat för att fungera även i de mest utmanande förhållanden, oavsett miljö ska du som maskinist känna tillförlit till systemet. Systemet innehåller funktioner med användarvänligheten i fokus så att du som maskinist ska kunna fokusera på ett produktivt arbete. Med huvudfunktioner som att välja och växla modeller eller spara mätdata nås med endast ett knapptryck bort.