MaskinstyrningHandburen GPS

Xsite ROVER med tilt funktion är en smart mottagare av nästa generation.
Xsite PAD arbetsskärm med funktioner för platschefer, mätare och yrkesarbetare. Enklare och snabbare hantering på arbetsplatsen.