MaskinstyrningHyvel/Bandschaktare

MOBA GS 506 2D

GS-506 ett automatiskt hydrauliksystem som hjälper dig att få rätt höjd och lutning i ditt projekt.

MOBA 3D-matic

Med MOBA 3D-Matic får du alltid en perfekt utjämnad yta med din väghyvel eller bulldozer. Systemet snabbar upp arbetsprocessen genom att undersökande arbete och manuella mätningar inte behövs. Med en modell inlagt i ditt system sköts projektet med bra ...

MOBA-Matic II

mobilstyrning MOBA automation
Vid anläggning av vägar, speciellt vid uppbyggnad och renovering, uppstår ett stort problem om underlaget inte har en perfekt yta. Ojämnheter i beläggningsytan bildar vågor som avsevärt försämrar den färdiga vägens kvalitet. MOBA Matic II löser problemen och ...

Xsite PRO 3D

System för dig som genomför de mest komplicerade entreprenaderna utan utsättning i terrängen. FRI SUPPORT!

Xsite PRO 2D

Xsite PRO 2D passar dig som utför arbeten på små och stora arbetsplatser som kräver olika typer av maskinstyrning. FRI SUPPORT!

XSite Pro 3D BAS

Systemet passar dig som vill genomföra de mest komplicerade entreprenaderna utan utsättning i terrängen. FRI SUPPORT!