MOBA Laser Matic ger jämnare yta för högre avkastning

Gradering spelar en viktig roll inom jordbruket. På en jämn odlingsyta kan växter planteras med lika förutsättningar, vattnas och befruktas. Effektiva arbetsprocesser sparar inte bara tid utan också resurser. Optimerad bevattning och befruktning säkerställs också en stadig tillväxt. Med en tillväxtökning på upp till 25 procent! I andra sektorer är exakt nivellering lika viktig. Vid vägbyggande påverkar ojämnheter en jämn asfaltsbeläggning och i sin tur säker trafik. Vid konstruktion av idrottsanläggningar eller flygfält är en platt yta också avgörande.

MOBA Laser-Matic för högsta precision

Med MOBA Laser-Matic kan ytorna enkelt jämnas ut med exakt precision. Lasermottagaren LS-3000, som ligger på variabeln Electronic Mast ETM-900, tar emot höjdreferenser från en stationär lasersändare. Topografisk mätning och hydraulisk styrning processas i den digitala kontrollenheten. Höjden på kilveren, skrapan eller gradern anpassas automatiskt, i realtid. Lasermätarens storlek på hela 30 cm gör den alltid optimalt ansluten till lasern. Operatören sparar tid eftersom höjdjusteringar av lasermottagaren elimineras.

Dual Laser-Matic, vår utökade version av Laser-Matic, har två lasermottagare och en lutnings- eller ultraljudssensor. Höjdreferensen överförs därmed till två olika lasermottagare för en ännu mer exakt utjämning av ytan. Med hjälp av lutnings- eller ultraljudssensorn anpassas maskinen för exakt implementering av en förutbestämd profil.

Utrustningen har CAN-baserad teknik som garanterar problemfria uppgraderingar eller enkelt byte av alla sensorer. Livslängden på Laser-Matic ökar därigenom avsevärt.

KONTAKTA OSS

Vi på MOBA Sweden hjälper dig att skräddarsy det bästa systemet för just dina behov. Vill du bara veta lite mer om våra system, hyra för en kortare period eller kanske boka en demonstration på plats. Tveka inte att höra av dig.

  • 6 bra systemegenskaper hos MOBA Laser-Matic
   • Lätt att använda
   • Timer som gör att all mätningstid kan mätas
   • RF-fjärrkontrollen låter dig använda sändaren när du kör traktorn
   • Kan användas för noll-sluttning, enkel lutning och dubbel lutning
   • Robust monteringslösning via ramfäste
   • Vattentät teknik
  • 5 grymma fördelar med MOBA Laser-Matic
   • Lätt att använda
   • Laserassisterat styrsystem för exakta resultat
   • Flexibel sensorkombination för olika applikationer
   • Upp till 10 hydraulisk konfiguration kan sparas
   • Kan anpassas till vilken maskin som helst (hydraulik)
  • Nivelleringsteknik var grunden för MOBAs verksamhet för 40 år sedan

   Många års erfarenhet har resulterat i en fördjupad kunskap om vilka behov professionell nivelleringsteknik ska uppfylla. Gradering vid hårda väderförhållanden kan väsentligt komplicera arbetet. Därför är våra system byggda med robusta delar. De har dessutom en speciellt utvecklad teknik som skyddar dem från vind, vatten, damm och vibrationer. Genom att förprogrammera olika hydrauliska konfigurationer kan du enkelt använda systemet på olika maskiner.