Arbeta smartare med Xsite MANAGE

Med Xsite MANAGE kan byggnadsarbetare arbeta nu ännu mer effektivt och smartare och på så sätt bli mer konkurrenskraftiga. Xsite MANAGE är en plattform skapad för att du som maskinist, byggarbetare eller annan yrkesutövare inom byggbranschen ska få tillgång till uppdaterad information från dina projekt. Koppla upp ditt alla dina Xsite system på arbetsplatsen till Xsite MANAGE molntjänst och dela data mellan användare och från kontor till maskin. Allt på ett snabbt, pålitligt och användarvänligt sätt.

Arbete i realtid

Ha åtkomst till alla dina projekt på samma plattform med hjälp av molnet. Med en sömlös överföring mellan kontor och fält kan man dela data i realtid med Xsite MANAGE. Du kan synkronisera dina modeller till ditt maskinkontrollsystem och manburen mätutrustning och/eller andra 3:e part tjänster som exempelvis SkyMap, Gemini och infrakit. På så sätt minskar vi risken för att olika data delas på olika plattformar och minimerar missförstånd och fel ute i fält.

 • Med Xsite MANAGE får du:
  • Sömlös dataöverföring mellan fält och kontoret.
  • 3D-visualtion av asbuilt-data och modeller i systemet
  • Kartöversikt och aktivitet av dina uppkopplade system
  • Enkel kvalitetsdokumentation genom enkel överföring av asbuilt-data
  • Åtkomst till ditt Xsite system i realtid genom trådlös uppkoppling
  • Åtkomst till flera projekt samtidigt

Arbeta alltid med de senaste projektplanerna med Xsite MANAGE. Maskinisten har alltid de senaste uppdaterade modellerna till hands då MANAGE garanterar ett snabbt informationsflöde.