Olika laserpaket för olika behov

Vi på MOBA Sweden erbjuder olika typer av laserpaket så vi har något som passar dig och dina behov. Med våra laserpaket har vi ett fokus på stor kunskap och kvalitet för att våra kunder ska känna sig nöjda med våra produkter.

I  samarbete med Theis erbjuder vi rotationslaser med robust design som är bäst anpassad för arbetsplatserna. Upplev ett effektiviserat arbetsflöde med våra laserpaket innehållande pålitliga produkter. Vi erbjuder planlaser, enfallslaser och tvåfallslaser med snabb leverans.

 

Vision 2N Autoslope – tvåfallslaser

Vision 2N Autoslope är en horisontell/vertikal tvåfalls-lutningslaser med automatisk övervakning och omjustering av lasernivån. Det lutande planet övervakas permanent elektroniskt och justeras omedelbart vid förändring på grund av termisk eller mekanisk påverkan. Detta laserpaket passar vid arbeten som jordbruk, landskapsarkitektur, byggnadskonstruktion och vägarbeten.

Vision 1N – enfallslaser

Vision 1N är en gradlaser med enkel lutning och lasernivåövervakning. För att undvika felaktiga mätningar stängs rotorn av vid kraftiga vibrationer och stora temperatursvängningar. Vision 1N innehåller även en integrerad döljfunktion i laserstrålen som skyddar trafikanter och förhindrar felaktiga mätningar på grund av reflektioner av till exempel glasytor. Denna laser passar vid arbeten som trädgårdsskötsel, byggnads- och anläggningsarbeten, vägbyggen och inredningsdesign.

Vision H – planlaser 

Vision H är vår planlaser som passar vid bygg- och anläggningsarbeten, vägbyggen eller inredningsdesign. Med Vision H är driftfel uteslutna då den horisontella lasern utlöser sig genom en knapptryckning.