MOBA Design Tool – ett nytt unikt verktyg för att förenkla skapandeprocessen av 3D-modeller

Pressmeddelande – MOBA Design Tool 2023.03.16

I samarbete med SkyMap Innovations AB kan MOBA Sweden lansera sitt egna verktyg MOBA Design Tool. Ett verktyg framtaget för att förenkla processen i skapandet och användandet av ritningar och modeller till ditt maskinkontrollsystem

MOBA Design Tool är verktyget som öppnar upp möjligheten för samtliga att kunna skapa sina egna 3D-modeller. Platschefer, mätare, arbetsledare och maskinister kan enkelt kontrollera, skapa och förändra ritningar och modeller utan att behöva installera något program till datorn. Som grund till detta kan man använda sig utav det underlag man får av kund i form av DWG, DXF, LandXML och PDF. Du kan även hämta och importera in maskinens inmätningar som as-builtdata och skapa modeller därefter. De modeller som skapas i verktyget kan sedan exporteras sömlöst ut i fält genom Xsite Manage – allt för ett effektivt och smidigt arbetsflöde. 

MOBA Sweden har sett en ökad efterfrågan på en prisvärd kontorsprogramvara där man enkelt och smidigt kan skapa egna modeller till sina projekt, då väcktes idéen för MOBA Design Tool. Verktyget är framtaget med enkelheten i fokus just för att effektivisera skapandeprocessen och för att det ska kunna nyttjas utav alla.  

MOBA Design Tool är uppbyggt med de vanligaste CAD-funktionerna som förväntas finnas vid skapandet av bra och korrekta modeller. Funktioner som offset, önskad lutning på linjer, snap-funktioner och släntlutning är exempel på funktioner som återfinns i verktyget. För att komma åt sina modeller är allt som krävs en dator med internetanslutning, kunden kan logga in på vilken dator som helst för att komma åt modellerna och göra eventuella justeringar eller volymberäkningar. 

Tillsammans med SkyMap Innovations AB tar MOBA Sweden nästa kliv i utvecklingen med ett unikt verktyg för att skapa egna 3D-modeller direkt till sina Xsite system. 

MOBA Sweden – vi ger mer.

KONTAKT:

Patrik Wallgren, MOBA Sweden
Tel: +46 73-375 00 97 E-mail: patrik.wallgren@mobasweden.com