Unikt samarbete förenklar datahantering i byggprojekt

Pressmeddelande Launch SkyMap-Moba-Volue 2022-04-04

Unikt samarbete förenklar datahantering i byggprojekt

Genom trepartsamarbetet mellan SkyMap Innovations AB, Moba Sweden AB och Volue AB har nu företagens mjukvarutjänster knutits samman för att göra det enklare att hantera flödet av data i byggprojekt.

– Att se till att det alltid är rätt designfil i maskinens grävsystem är en ständig utmaning i de flesta byggprojekt. Hanteringen av filer kräver vanligtvis manuell handpåläggning som i bästa fall innebär att filerna behöver laddas upp och ner mellan olika system och plattformar. I många fall krävs det dock fortfarande att ett USB-minne fysiskt måste transporteras mellan kontoret och maskinen på byggarbetsplatsen. Detta är en riktig tidstjuv för många av våra kunder men också ett ständigt orosmoment eftersom en miss kan få stora konsekvenser för både tidsplanen och för projektets lönsamhet, säger Jon Bengtsson på SkyMap.

Med integrationen mellan tjänsterna SkyMap Portal, Xsite Manage och Gemini Terrain skapas ett effektivt digitalt flöde från datainsamling, design och översyn till utförande och as-built-dokumentation via en sömlös uppkoppling mellan kontor och arbetsplats. Projektens utformning kan tydligt visualiseras och samordnas. Det ger förutsättningar för att ta fram analyser, mängder och beräkna kostnader. Inmätningsdata/drönardata och bygghandlingar blir underlag för modeller som förs över till maskinkontrollsystemen som löpande dokumenterar arbetet vilket sedan automatiskt synkas tillbaka till kontoret.

– Att använda programvarorna integrerat gör att du kan spara mycket tid, få trygghet i att det är rätt underlag i maskinen och att risken för fel, brister och stillestånd minskar. Det ger våra kunder en bättre kontroll, mindre stress och framför allt en bättre projektekonomi, säger Joakim Jansson på Volue. 

Samarbetet är unikt i sitt slag och grundar sig i parternas gemensamma vilja att driva utvecklingen av digitaliseringen inom bygg- och anläggningsbranschen och att förenkla digitaliseringsarbetet för kunderna. Målet är samtidigt minska de inlåsningseffekter som varit vanliga hos många mjukvaruleverantörer och att i stället öppna upp för samarbeten som kan gynna kundernas digitala utveckling.

– Vi ser stora möjligheter för våra kunder att utveckla sin produktivitet och lönsamhet med bättre kommunikation och samordning i projekten. Hanteringen av data blir en allt viktigare faktor i detta i takt med att digitaliseringen tar fart och mängden data ökar. Tillsammans har vi skapat en konkret lösning som ger ett stort värde för kunderna, avslutar Patrik Wallgren. 

Se filmen där Patrik, Joakim och Jon berättar mer om bakgrunden till den gemensamma satsningen och hur de ser på framtiden. Följ också gärna med på våra besök hos Stenger & Ibsen, Schaktmiljö och Västkustens Mark & Asfalt som använder våra lösningar och diskuterar betydelsen av ett automatiserat dataflöde.

KONTAKT

Moba Sweden, Patrik Wallgren
Tel: +46 73-375 00 97 E-mail: patrik.wallgren@mobasweden.com

Volue AB, Joakim Jansson
Tel: +46 70-197 51 60 E-mail: joakim.jansson@volue.com

SkyMap Innovations AB, Jon Bengtsson
Tel: +46 73-502 21 32 E-mail: jon.bengtsson@skymap.se