GS 506 Connecting box

MOBA | Smartare maskinstyrning
  • Anslutningspunkt för alla aktiva sensorer i systemet
  • Minimalt antal kablar
  • Integrerad ramsensor