GS 506 Lacer reciever

MOBA | Smartare maskinstyrning
  • Kompatibel med alla vanliga roterande lasersändare för maskinstyrning
  • Digital linjär mottagning av laserstrålen
  • Exakt höjdangivelse
» 360 graders mottagningsvinkel