GS-506 manöverpanel

MOBA | Smartare maskinstyrning
  • Lätt att använda
  • Tydlig indikation av alla anslutna sensorer
  • Instruktioner med tydliga ikoner
  • LED status-indikatorer
  • Knappsats med bakgrundsbelysnin