Lasermottagare LS-3000

  • Kompatibel med alla vanliga roterande lasersändare för maskinstyrning
  • Digital linjär mottagning av laserstrålen
  • Ingen elektrisk mast krävs för höjdjustering
  • Referenspunkt väljs med en knapptryckning