Lazer-Matic styrenhet

MOBA | Smartare maskinstyrning
  • Senaste processor tekniken
  • Exakt jämförelse mellen målvärde och aktuellt värde
  • Aktuella värden i realtid från upp till 10 hydraulkonfigurationer
  • Skyddad från vind, vatten, damm och vibrationer
  • CAN-gränssnitt