MOBA 3D-Matic Styrenhet

  • Processar alla uppmätta sensorvärden
  • Beräknar avvikelser från planen
  • Robust design