MPC-120 Controller

  • Hjärnan i systemet
  • Kontroll och länkning av alla komponenter
  • Processat alla data