GDC 320 Operatörspanel

  • Enkel att använda
  • Tydliga ikoner och instruktioner
  • CODESYS programmering
  • Tydlig indikering av anslutna sensorer