Rotary Sensor

  • Kan användas under alla klimatförhållanden
  • Fungerar mot stränglinje och markavkänningslägen