Styrenhet MOBA-Matic 3D

  • Processar alla uppmätta sensorvärden
  • Beräknar avvikelser från planen
  • Robust design