Wire Rope Sensor

  • Exakt höjdpositionsmätning för fräsningstillämpningar
  • Enkelt att byta ut ståltråden (slitagedel)
  • Mätområde 500 mm