Trepartssamarbete möjliggör ökad kontroll av ditt byggprojekt

Moba Sweden AB, SkyMap Innovations AB och Volue AB har ingått i ett samarbete för att leverera integrerade lösningar för ökad kontroll under byggprocessen.

– Med samarbetet levereras kopplade tjänster som täcker hela byggprocessen vilket ger nya möjligheter för entreprenörer, projektägare och beställare, säger Joakim Jansson, försäljningschef Volue AB Infrastruktur Sverige.

Samarbetet bygger på en integration av programvaror och produkter som tillåter en effektivisering av datahanteringen mellan design och utförande via en sömlös uppkoppling mellan kontor och arbetsplats. Genom direkt integration och effektiv tillgång till realtidsinformation kan entreprenörer således öka produktiviteten, förbättra säkerheten och datakvaliteten på sina projekt.

Integrationen gör att data kan flöda smidigt från insamling, design, översyn och anpassning mellan SkyMap Portal, Gemini Terrain och Xsite Manage. Projektens utformning kan tydligt visualiseras och samordnas. Det ger förutsättningar för att ta fram analyser, mängder och beräkna kostnader. Inmätningsdata/drönardata blir underlag för modeller som förs över till maskinkontrollsystemen som kan dokumenterar arbetet under processens gång vilket automatiskt synkas till kontoret. Detta resulterar i en högre kvalitet och lägre kostnader.

Samtliga parter i samarbetet arbetar för att driva utvecklingen av digitaliseringen inom bygg och anläggningsbranschen inom sina specifika verksamhetsområden och samarbetet ses som ett steg i att omvandla hur branschen skall fungera.

 – Vi på Moba Sweden ser stora möjligheter med samarbeten som ökar värdet för våra kunder samt utveckling avbyggprocessen. Hantering av data är en del i att bli mer effektiv och skapa bättre underlag och dokumentation förvåra kunder. Att ha förståelse för sina projekt och hur dom utförs är en enormt viktig del för att bli mer lönsam. Vi vill samarbeta med dom vassaste företagen på marknaden och den kompetensen SkyMap Innovations AB och Volue AB besitter göra oss tillsammans till kompletta leverantörer, säger Patrik Wallgren, VD Moba Sweden.

– I dagsläget finns det inga andra på marknaden som lyckats åstadkomma denna typ av integration – en integration där alla parter strävar efter att skapa nytta och enkelhet. Genom att vara först ut visar vi också att det inte är modernt med inlåsningseffekter som tidigare varit alla leverantörers mål, säger Jon Bengtsson, Grundare/VD SkyMap Innovations AB.

För mer information:

Patrik Wallgren
070-375 00 97
Moba Sweden

Joakim Jansson
070-197 51 60
Volue AB

Jon Bengtsson
073-502 21 32
SkyMap Innovations AB