Volue/SkyMap Trepartssamarbete för ökad kontroll

Samarbetet bygger på en integration av programvaror och produkter som tillåter en effekti-visering av datahanteringen mellan design och utförande via en sömlös uppkoppling mellan kontor och arbetsplats. Genom direkt integration och effektiv tillgång till realtidsinformation kan entreprenörer således öka produktiviteten, förbättra säkerheten och datakvaliteten på sina projekt.

Med samarbetet levereras kopplade tjänster som täcker hela byggprocessen vilket ger nya möjligheter för entreprenörer, projektägare och beställare.- Joakim Jansson, försäljningschef Infrastructure Sverige, Volue AB.

  • Få kontroll på din data 
  • Rätt underlag i maskinen
  • Sömlöst filflöde
  • Effektivare modellhantering
  • Få betalt för utfört arbete
  • Dokumentation och inspektion
  • Sparar tid och effektiviserar
  • Tydlighet för alla på bygget

 

TRE MJUKVAROR – EN LÖSNING

SkyMap Portal – Gemini Terrain – Xsite Manage

Integrationen gör att data kan flöda smidigt från insamling, design, översyn och anpassning mellan SkyMap Portal, Gemini Terrain och Xsite Manage. Projektens utformning kan tydligt visualiseras och samordnas. Det ger förutsättningar för att ta fram analyser, mängder och beräkna kostnader. Inmätningsdata/drönardata blir underlag för modeller som förs över till maskinkontrollsystemen som kan dokumenterar arbetet under processens gång vilket automatiskt synkas till kontoret. Detta resulterar i en högre kvalitet och lägre kostnader. Samtliga parter i samarbetet arbetar för att driva utvecklingen av digitaliseringen inom bygg och anläggningsbranschen inom sina specifika verksamhetsområden och samarbetet ses som ett steg i att omvandla hur branschen skall fungera.

Vi på Moba ser stora möjligheter med samarbeten som ökar värdet för våra kunder samt utveckling av byggprocessen. Vi vill samarbeta med dom vassaste företagen på marknaden och den kompetensen SkyMap Innovations AB och Volue AB besitter göra oss tillsammans till kompletta leverantörer.”– Patrik Wallgren, VD Moba Sweden.

I dagsläget finns det inga andra på marknaden som lyckats åstadkomma denna typ av integration. En integration där alla parter strävar efter att skapa nytta och enkelhet. – Jon Bengtsson, Grundare/VDSkyMap Innovations AB

Moba Sweden, Simon Wikberg  Tel: +46 70- 375 02 15  E-mail: simon.wikberg@mobasweden.com
Volue AB, Joakim Jansson Tel: +46 70-197 51 60 E-mail: joakim.jansson@volue.com 

SkyMap Innovations AB, Jon Bengtsson Tel: +46 73-502 21 32 E-mail: jon.bengtsson@skymap.se