Angående Glonass satelliter 23/3


Det har kommit till vår kännedom om felaktig information rörande Glonass satelliter att dessa blivit påverkade av den rådande situationen kring Ryssland. Det finns ingen anledning att ställa in höjder eller göra andra inställningar. Vi på Moba följer utvecklingen i världen och har ännu inte sett några tendenser att GPS eller GLONASS satelliter skulle varit påverkade av rådande situation och kommer givetvis att uppdatera med information om det skulle bli några förändringar. 

Upplever ni störningar eller andra problem kontakta oss på Moba Sweden på 020-20 30 25.