MARKNADSSEGMENT Lösningar för maskinstyrning

Våra lösningar för maskinstyrning hjälper dig att utföra komplexa arbeten som kräver precision. Även under arbeten i svåra förhållanden kan du känna tillförlit till våra produkter. Elektroniken i alla MOBAs produkter är byggda med en speciell tätningsteknik som skyddar mot vibrationer, damm, värme och fukt. Vi har ett extra förstärkt hölje som skyddar elektroniken som finns inuti.

Funktionen hos varje enskild produkt är perfekt anpassad till specifik maskinstyrning. Särskilda krav för respektive produkt avbildas tydligt på skärmen och alla produkter har en väl utformad menynavigering, som erbjuder enkel, bekväm och okomplicerad navigering.