Skapa enga modeller och ritningar med MOBA Design Tool

MOBA Deisgn Tool är vårt unika verktyg som möjliggör för alla att kunna skapa sina egna 3D-modeller. Med de nödvändigaste CAD-funktionerna som förväntas finnas vid skapandet av bra och korrekta modeller återfinns i vårt verktyg MOBA Design Tool. Nu kan du enkelt skapa dina egna modeller som sedan kan överföras ut till fält direkt till ditt maskinkontrollsystem.

Verktyget är framtaget för att förenkla i processen av skapandet och användandet av ritningar och modeller till sina maskinkontrollsystem. Nu kan platschefer, mätare, arbetsledare och maskinister enkelt kontrollera, skapa och förändra ritningar och modeller på egen hand. Det behövs inget extraprogram installerat på datorn, allt som krävs är en inloggning och en dator med internetanslutning sen är det bara börja skapa.

Underlätta och effektivisera ert arbete

Spara tid och arbeta med självständigt genom att enkelt själv kontrollera, skapa eller modifiera 3D-modeller till maskinen. Som underlag för ditt skapande kan du använda dig av DWG, DXF, LandXML och PDF-filer. Du kan även hämta och importera in maskinens inmätningar som as-builtdata och skapa modeller därefter. Exportera sedan sömlöst dina modeller ut till fält genom Xsite MANAGE.

 

 • Funktioner i MOBA Design Tool
  • Vrid in och skala PDF-filer.
  • Skapa höjdsatta punkter, linjer och ytor.
  • Exportera modeller som LandXML.
  • Koppla mot projekt i Xsite Manage.
  • Samla in As Built-data från Xsite Manage.
  • Skapa volymberäkningar mellan 3D-modeller och exportera volymberäkningar till .pdf eller .csv.

MOBA Design Tool är framtaget med enkelhet i fokus för att effektivisera i arbetsprocessen, ett verktyg som kan nyttjas av alla.