InfraBIM Open och ISO-certifiering

Hela byggsektorn genomgår en massiv förändring när det gäller att tillämpa olika digitala möjligheter. Idag ställs vi inför ett dussintals krav så som miljöeffektivitet, det öppna flödet av data, kostnadseffektivitet och mer krav från slutanvändare.

Den 29-30 januari går InfraBIM Open av stapeln som är en internationell konferens som strävar efter att främja engagemang för modellbaserat byggande och hjälpa till att utveckla BIM-lösningar globalt. 

Novatron som är en del av MOBA-gruppen har länge varit en drivande aktör inom BIM något som också avspeglar sig i utvecklingen av vår programvara och molntjänst. Både vi och Novatron vill leverera en produkt som är förberedd för de utökade kraven och framtiden. 

Under årets InfraBIM kommer representanter från Novatron att bland annat presentera en ny ISO-standard som våra produkter har certifieras med. Denna kvalitetscertifiering är en indikation till våra kunder och partners att våra produkter och tjänster är kvalitetssäkrade och att vi ständigt arbetar för att kontinuerligt utveckla processer för att möta kunder och intressegruppers behov och förväntningar. 

Den nya ISO-standarden kommer att möjliggöra att projekt blir mer produktiva och framgångsrika och under InfraBIM kommer Miko Vesanen, CTO, Novatron att ge oss en vidare inblick kring den nya standarden.

Även vi på MOBA Sweden kommer att delta under dessa dagar och är oerhört stolta och glada över att kunna leverera produkter som är ISO-certifierade under denna nya standard som effektiviserar våra kunders arbete.

Dagens utmaningar och ISO-certifieringens  lösningar

Dataflödet mellan olika designmjukvaror och fältutrustningar är idag baserat på individuella integration där olika leverantörer av fältutrustningar har sina egna format för datautbyte.

Den nya standarden innebär att man förhåller sig till dom vanligaste förekommande branschpraxis och harmoniserar dessa för att gälla alla branschaktörer. 

Standarden fokuserar på moln-till-moln-anslutning och introducerar två nya termer för verksamheten:

– Site Management System (SMS). Molntjänst för att hantera en byggarbetsplats som en helhet genom att hantera produktionsmodeller och annan projektdata, distribuera dessa data till fältenheter samt samla in data från fält på utfört arbete.

– Vendor Integration System (VIS). Programvara som hanterar specifik fältmjukvara för ett visst varumärke eller en viss distributör. VIS kopplar samman projektdata från SMS till fältmjukvaror och möjliggör därmed tvåvägsdataflöde mellan kontoret och fältet.

Produktionsmodellen är en datamodell som kombinerar 3D informationen av det som skall byggas med objektets övriga egenskaper. Formatet på produktionsmodellen är standardiserat så att alla fältmjukvaror  kan använda samma modell från SMS-systemet. 

En ny #kodlista tas fram. Denna kodlista används tillsammans med produktionsmodeller för att förbättra innehållet i modellfiler, vilket säkerställer gemensam visualisering oberoende av det specifika VIS- eller system som används.

Gemensamma koordinatsystem och RTK-GNSS tekniker diskuteras och likriktas i standarden tillsammans med fältmjukvarornas möjlighet att skicka tillbaka as-built data vilket ökar möjligheten att i realtid följa produktiviteten och ta den till nästa nivå.