Sen vi investerade i Rover och MOBA designtool har nya dörrar öppnats!

Ute på fältet i Älvsbyn träffar vi Johan Wallin som arbetar som platschef för maskin och transport på bolaget Hellströms. 2010 började han att arbeta för Hellströms Bygg och moderbolaget hade då en avdelning med anläggningsarbetare och entreprenadmaskiner.

– När jag började var vi ca 15 anställda som utförde markjobb internt på byggprojekten i liten skala, även åt servicebolaget Ansa Bygg som ingår i samma koncern. Jag körde själv grävmaskin och 70 % av våra enheter gick på extern körning åt olika kunder som NCC, PEAB, SWEROCK m.m, säger Johan.

Idag är Hellströms uppdelat i 4 stycken dotterbolag och ett moderbolag. Maskin och Transport där Johan arbetar är ett av dotterbolagen med ca 27 anställda men totalt har koncernen drygt 130 anställda. Hellströms är ett familjeföretag och har sin bas i Piteå men arbetar över hela Norr och Västerbotten och fortsätter att växa. Deras maskinpark innefattar bland annat grävmaskiner, hjullastare, lastbilar, höglyftare och kranbilar. 

– Idag utför vi markarbeten på olika byggprojekt i samarbete med Hellströms bygg och ANSA bygg och det startade vi med efter återuppbyggnaden av Polarbröds fabrik där vi utförde hela återuppbyggnaden och utförde markjobbet i egen regi. Vi utför enbart markjobb på egna projekt som Hellströms Bygg och Ansa Bygg har.

Johan har en mångsidig roll där hans huvuduppgift är att sköta framdriften av bolagets projekt på marksidan. Det innebär att han före projektstart går igenom kalkyler, gör inköp, planerar bemanning och maskiner, upprättar projektdokument och ser till att projektet löper som önskat från start till slut.

Den typiska arbetsdagen berättar Johan är svår att beskriva. Han berättar vidare att han under sina 3 år i tjänsten som platschef på deras projekt har insett att det sällan går att planera för nästa dag då det ofta dyker upp något oplanerat. 

– Normalt så startar dagen på arbetsplatsen med en kaffe i baracken och så går vi igenom dagens agenda på projektet. Sen är det den dagliga driften som ska säkerhetsställas att den fungerar utan hinder, efter det kan man börja tackla framtida hinder som dyker upp. I den dagliga driften så genomför jag utsättning och inmätning. På den arbetsplats jag har nu så sköter jag utsättningen åt bygg med pelarsulor där vi har ca 120 stycken att gjuta inmätning av kanalisationer och VA ledningar samt upprätta maskinfiler och uppdatera dessa allt eftersom projektet får revideringar. Sedan medverkar jag i olika projektmöten för att lyfta hinder och försöka se till att problem löser sig innan vi är framme vid dem. Allt för att minska våra stillestånd.

Tidigare köpte Hellströms externa tjänster så som tid från mättekniker som fick åka ut och mäta in efter behov. Exempelvis ledningar och brunnar, sätta ut baslinjer på profiler och vi köpte även maskinfiler. Tjänsterna är dyra men ett måste för att kunna uppfylla beställares krav i dokument samt få en smidigare framdrift. 

I våras valde Hellströms att investera i en Xsite PAD med Rover samt MOBA Design Tool. En handburen GPS-utrustning och MOBA: s egna verktyg framtaget för att förenkla processen i skapandet och användandet av ritningar och modeller till maskinkontrollsystem. 

– Sedan vi investerade i Xsite PAD med Rover och MOBA Design Tool så har nya dörrar öppnats. Vi driver projekten utan att ha en massa profiler i vägen. Vi sköter själva inmätningarna direkt utan väntetid för återfyllning och justerar maskinfiler sekunden efter revideringar och sätter ut det som behövs när det behövs. Vi åker även ut på projekt som är i kalkylstadie och utför inmätning av området och gör exakta mängdberäkningar och får en mer pålitlig kalkyl. Utöver sparade kostnader för externa tjänster så spar vi mycket tid och tid är pengar. I och med att vi sparar tid kan vi ta på oss mer arbete

I och med att vi sparar tid kan vi ta på oss mer arbete.

Johan som själv körde mycket maskinstyrning sista året med grävmaskin har stort intresse för den digitala utvecklingen och när han bytte tjänst så såg han att det fanns en hel del pengar att spara i form av utsättning och relationsunderlag om de hade haft en egen stav. Han kände även att han vill göra egna maskinfiler med tanke på den stora mängden revideringar som görs på projekten och att köra mot en felaktig maskinfil påpekar han är livsfarligt. Det är även kostsamt att köpa nya maskinfiler från externa partners. 

– Redan efter första etappen när vi byggde för Polarbröd 2021 var jag inne på att vi behövde den här typen av produkt. Jag pratade med mina chefer och även de såg fördelarna i det, men vi hade svårt till en början att hitta rätt produkt. Det jag sökte var en rover med stav och tillhörande CAD-program som inte kostade multum med tanke på att mina visioner var att kunna städa i filer, göra egna maskinfiler och hantera mätdata för att göra underlag till relationshandling. Där kom MOBA in med paketet med just MOBA Designtool. 

Det som föll Johan i smaken var framför allt enkelheten i mjukvaran och han menar att produkterna verkligen har motsvarat hans förväntningar och lite till genom att förbättra hans dagliga arbete med ökad snabbhet av revideringar i projekt, noggrannhet vid mängdberäkningar och ur ett ekonomiskt perspektiv genom dokumentation. 

– Jag tänkte direkt att med den här staven kan jag få fler att intressera sig och använda den på projekten om jag själv inte kan närvara. Designtool är utformat för oss entreprenörer och vi kan genom den utföra det mesta som vi behöver. Vi använder idag produkterna i en mycket större grad än vad vi trodde vi skulle göra.

– Vi hade som tanke att göra enklare maskinfiler men det går även att göra dem betydligt mer avancerade. Vi hade som tanke att göra inmätningsunderlag till relationshandling och vi gör det plus att vi städar upp. Den tiden som en mättekniker har för att göra den slutliga handlingen är minimal. Vi kan göra egna utsättningsfiler med underlag från projektör och vi gör egna mängdberäkningar före och efter kalkylstadie. Det hjälper oss extremt mycket vid eventuella ätor att kunna göra inmätning och mängdberäkning via Design Tool att få ett trovärdigt verifikat på en extra kostnad.

Vi kan göra egna utsättningsfiler med underlag från projektör och vi gör egna mängdberäkningar före och efter kalkylstadie.

I dagsläget är han själv med att använda produkterna men har börjat introducera staven mer och mer till yrkesarbetarna och påpekar att allt handlar om intresse för staven i sig är otroligt lätt att lära sig. I frågan om Johan skulle rekommendera dessa produkter till andra är svaret självklart. Han förklarar att MOBA Design Tool och staven var det rätta valet för den typ av jobb Hellströms arbetar med och utifrån den organisation de har. Han anser att det är en prisvärd produkt för deras ändamål. 

– Är du ett bolag som bedriver stora eller små projekt och har 1 eller 30 enheter så är det här en investering som kommer betala sig på sikt, jag använder produkterna även för små jobb, vanlig villagrund eller terrassering av en privat tomt allt sådant blir mer effektivt med en maskinfil till maskinen och en mängdberäkning för att se om du klarar dig med dom befintliga massorna eller får under eller överskott av materialet. Så det är inte så mycket att fundera på helt enkelt. 

Det är en investering som kommer betala sig på sikt

Genom att investera i dessa produkter ser Johan att det också finns en vinning för slutkund, även om kunderna själva kanske inte alltid är medveten om det. Genom dessa produkter kan Hellströms ge mer tillförlitliga prissättningar vid löpande arbeten och slutkunden gynnas genom att Hellström själva kan arbeta mer effektivt vilket gör arbetet både billigare och säkrare. 

De specifika fördelarna som han ser med Moba Design Tool är att han enkelt kan göra mängdberäkningar, kontrollera att projektörernas filer stämmer samt att det är lätt att kolla måttsättning och linjer så inget har blivit tokigt efter att det är kordinatsatt. Han är imponerad över hur snabbt man gör mängdberäkningar och maskinfiler. Han pekar även på att supporten är mycket bra. Han får alltid svar och snabb återkoppling vid eventuella frågor och problem. 

– MOBA Swedens produkter har utvecklat min tjänst i företaget och utvecklat oss som entreprenör att bli mer ”självständig” i våra projekt, avslutar Johan.