GNSS antenner

MOBA Sweden GNSS-antenn
  • Enkel hantering vid installation och service
  • Tar emot position och höjddata
  • Visar maskinen position exakt
  • Tar emot och processar både GLONASS- och GPS-signaler