GS 506 Hydraulventil

MOBA | Smartare maskinstyrning
  • Konverterar signaler till rörelse
  • Styr cylinderrörelsen från styrenheten
  • Ser till att hastigheten överensstämmer med uppmätt avvikelse