GS 506 Ultraljudssensor Sonic Ski

MOBA | Smartare maskinstyrning
  • Fem ultraljuds sensorer som mäter höjden mot beläggningsytan
  • Extremt exakt avståndsmätning genom att medelvärde används ifrån 5 ultraljudssensorer.
  • Virtuell höjd referens