Lazer Reciever CLS-3000

MOBA | Smartare maskinstyrning
  • Linjär mottagning av laserstrålen
  • Fungerar med vanliga lasersändare
  • Arbetsintervall 290 mm
  • Propotionell ventilmanövrering
  • Enkel att montera och handha
  • Vibrationsskyddad
  • CAN-teknologi