Uppdaterade antennmaster för Xsite PRO maskinstyrning – Ny design och förbättrad säkerhet

GNSS-antennmaster till Xsite PRO har fått en uppdatering i design och säkerhet. De uppdaterade masterna ger nu säkrare montering för antennerna, vilket gör dem mindre utsatta för stöld då dessa fastmonteras. I och med uppdateringen blir de även mer motståndskraftiga mot vibrationer som gör att anslutningarna lossnar.

Förutom en ny övergripande design och säkrare montering finns Xsites antennmaster nu tillgängliga med fyra olika färgalternativ som möjliggör en mer enhetlig och komplett look för er maskin. De tillgängliga färgerna är Xsite Yellow, Matt Black, Blue-Green och Orange.

Alla nya system levereras numera med de uppdaterade antennmasterna.
Ni kan fortsatt välja master eller räckmontage.