Vabeko: Framgångsrik aktör inom miljö och hållbarhet

Vabeko, företaget med stort fokus på miljö och hållbarhet har på en relativt kort tid blivit en pålitlig aktör inom branschen. Vi fick möjligheten att sitta ner med Niklas Sandström, VD och grundare, och Lorentzo Jakborg, Operativ chef, för att diskutera företagets framgångar, strategier och framtidssatsningar.

Företaget har en relativt kort historik, men både dess grundare och medarbetare har en lång erfarenhet inom branschen. Ett typiskt samarbetsföretag som erbjuder en helhetslösning, och ofta arbetar med stora etablerade företag främst i Stockholmsområdet, förklarar Niklas Sandström.

Niklas Sandström, VD och grundare för Vabeko, innehar en central roll med dagliga arbetsuppgifter inom strategi, marknadsföring, innovation och uppföljning för hela verksamheten. Han betonade även vikten av att alltid vara närvarande och stödjande gentemot sina kollegor samtidigt som företagets vision hålls tydlig och inspirerande för hela organisationen.

”Att med god energi alltid vara tydlig med vår vision ut i hela bolaget så att alla medarbetare känner att man är värdefull och verkligen behövs och att det vi gör varje dag är viktigt!”

Arbete med en större mening

Vabeko investerade nyligen i vad som är Sveriges första helelktriska hjulgrävare. Elsa, som maskinen heter, är en 18-tons Develon DX165WR Electric som är helt driven på endast el. Niklas berättar för oss att när han fick höra om det kommande elektriska hjulgrävarna kändes det direkt som en rätt investering. För honom är det viktigt att vara med och driva hållbarhetsfrågan framåt.

”En hjärtefråga! Det känns otroligt bra att satsa på områden som alla drar nytta av, man får helt enkelt en större mening.”

Elsa är även en av Vabekos många maskiner som är utrustad med ett maskinkontrollsystem från oss på MOBA Sweden. Vabeko har i stort sett sedan företagets start använt sig utav produkter från MOBA Sweden, något som har effektiviserat deras arbetsflöden avsevärt och minskat både i tid och kostnader om man skulle jämföra med när de använde sig utav mer traditionell mätteknik.

Det som fick Vabeko att fastna för MOBA Swedens produkter var framför allt användarvänligheten, att de känns lätta att lära sig, berättar Niklas. Även MOBAs närvaro, uppföljning och service har varit en viktig del i beslutsprocessen. Något som Vabekos Operativa chef, Lorentzo Jakborg, instämmer med. Han upplever en kort inlärningsprocessen av systemen för deras maskinister och supporten därefter är väldigt snabb att hjälpa vid eventuella frågor.

Lorentzo Jakborg använder främst vår molntjänst Xsite MANAGE under sitt arbete, men kan även utföra utsättningar och inmätningar vid behov med hjälp av MOBAs handburna GPS.

”Molntjänsten ger mig möjlighet att på ett par minuter kunna administrera samtliga maskiner från vardagsrummet. Inge mer väntetid på USB-minne eller mättekniker, det sparar oss tid.”

Något Lorentzo också vill främja är synergieffekten när man kombinerar maskinkontrollsystem, Rover och molntjänst. Något som imponerar på honom mest.

”MOBA i sin helhet är en vinnare för att samtliga produkter håller en hög nivå. Framför allt synergierna som skapas när man använder flera produkter tillsammans är väl genomtänkta och levererar önskat resultat i alla led.”

För Vabeko, som ett typiskt samarbetsföretag, har det blivit enklare, tack vare produkterna från MOBA Sweden, att erbjuda en helheltslösning. De blir mer självständiga i projekten och kan erbjuda deras beställare en lösning som passar både tid och miljöpåverkan.

Strävar mot en emissionsfri framtid

Vabeko är för närvarande aktuell med ett byggprojekt på Södermalm i Stockholm. Ett nytt stadskvarter ska byggas med ett tydligt och ambitiöst mål att hela byggprocessen ska vara emissionsfri. Samtliga verktyg och maskiner ska vara drivna med elektricitet och Vabekos hjullgrävare Elsa var den första maskinen som intog arbetsplatsen. Ett hållbart projekt styrt av Stockholms Stad tillsammans med Peab. Projektet är en viktig komponent i stadens miljömål att vara helt fossilfri år 2040. En vision som Vabeko delar.

En central del av Vabekos strategi är deras satsning på att vara en tillförlitlig aktör inom hållbart byggande. Niklas poängterade vikten av att ta ansvar för miljön och hur företaget strävar efter att vara fossilfria inom en snar framtid, dock är inget specifikt åratl fastställt. Genom stora investeringar och innovativa lösningar är Vabeko redo att möta de utmaningar som den framtida byggbranschen står inför.

Med innovativa lösningar och en stark satsning på hållbarhet ser framtiden ljus ut för Vabeko. Genom en fortsatt utveckling inom branschen är företaget redo att ta sig an de utmaningar och möjligheter som framtidens byggbransch har att erbjuda.

Vi på MOBA Sweden är en stolt partner till Vabeko och ser fram emot att följa deras fortsatta arbete!