Har du ingen riktning?

Om du får upp texten ”ingen riktning”, kolla antennkontakterna, skruva loss gör rent och skruva fast igen. Kvarstår felet kontakta Supporten på 020-20 30 25 .