Vanliga frågorFelmeddelande

Ingen RTK

Tryck på inställningar->GPS-styrning->RTK corrections. Är det en ruta med en text i som säger att det är fel användarnamn ...

Har du ingen riktning?

Om du får upp texten ”ingen riktning”, kolla antennkontakterna, skruva loss gör rent och skruva fast igen. Kvarstår felet ...