Ingen RTK

Tryck på inställningar->GPS-styrning->RTK corrections. Är det en ruta med en text i som säger att det är fel användarnamn eller lösenord? Tryck på OK och sedan på Överta inställningar, avvakta en liten stund och se om felmeddelandet kommer tillbaka, gör det inte det och det “studsar” en gul rand i nedre delen av skärmen så kan du trycka på stäng och återgå till 3D sidan och se att du får Fixlösning. Får du fortfarande upp felmeddelandet så bör du ta kontakt med Supporten så kan de hjälpa dig att se vad som är fel. Övriga fel som kan påverka detta är SIM-kortet eller att korrektionsabonnemanget inte är aktivt eller aktivt i annan enhet.