Hur sparar/loggar jag punkter?

När du ska logga/spara punkter för inmätning, så börjar du gå till geosymbolen nere i högrahörnet när du är i 3D läget. Där börjar du med ett trycka på ”kod” sedan välja att det är punkt du ska logga och skriv vad du ska mäta in, detta kommer bli namnet för punkterna. Efter det är klart klickar du på den gröna geosymbolen till höger för att spara punkten.

Du kan även logga linjer. Då gör du på samma sätt som när du loggar punkter men när du är inne på ”kod” så väljer du linje i stället för punkt.

Tidigare mjukvara
Har du inte uppdaterat till nya mjukvaran än, använder du knappen Logg och Spara position, du kan också ange en kod och ett punktnamn men inte spara linjer.
När du valt att se yta så har du också möjlighet att spara relationspunkter eller As-Built på den ytan som du har aktiv, genom att trycka på rutan där antal satelliter anges, samma sak gäller här att det inte går att namnge dessa punkter eller använda dem för att skapa egna modeller.

Senaste programvaran – LandNova X
Du kan också spara As-Built punkter som på svenska översätt till relationsdata som sedan kan användas till relationshandlingar. Dessa punkter sparas genom att trycka på geosymbolen till höger när du kör mot Yta/Linje/punkt och Yta+Linje. Dessa punkter får namnet som ytan/linjen/punkten du har aktiv. Med dessa punkter kan du inte själv ge någon kod eller punktnamn, inte heller kan du använda dessa punkter för att bygga egna modeller.