Hur ställer jag in arbetsplatsens Z-höjd

För att ställa Z-höjden på arbetsplatsen, behövs först en fixpunkt från mättekniker, därefter ställer du vald skopa med den valda mätpunkten på skopan (vi rekommenderar alltid mitten på skopan) så noga som du kan på fixpunkten. Kontrollera höjden som du fått på fixpunkten och jämför den med din Z-höjd (Viktigt att du har fixlösning). Behöver du göra justering av höjden så trycker du på Inställningar->Koordinatsystem->Redigera koordinatförskjutningsvärden. Här trycker du endast på knappen Z-förskjutning Höjd 0.00m, då kommer ett tangentbord att komma upp och du slår in skillnaden och trycker OK. Nu ändras ditt Z värde, är du inte nöjd upprepar du processen med tangentbordet till dess du har samma höjd, tryck därefter Stäng, din Z-höjd är nu justerad.