Hur ställer jag in arbetsplatsens koordinatsystem och geoid modell?

För att ställa in koordinatsystem och geoid modell trycker du först på Inställningar->Koordinatsystem->Ladda koordinattransformation, tryck på + tecknet framför mappen Sweden, så kommer samtliga koordinatsystem upp som finns tillgängliga i ditt system. Leta upp det koordinatsystem som du skall använda på arbetsplatsen, tryck på den och tryck på Välj i nedre högra hörnet, nu är koordinatsystemet valt. För att välja geoid modell, börja att trycka på Inställningar->Koordinatsystem->Ladda geoidmodell, tryck på + tecknet framför mapp Sweden och välj det höjdsystem(geoidmodell) du skall ha på din arbetsplats, tryck Välj i nedre högra hörnet. Nu har du valt geoidmodell och det kan vara bra att nu göra en kontroll av arbetsplatsens Z höjd. Skulle du inte hitta det koordinatsystem eller den geoid modell du söker kontakta Supporten.