Hur för jag över filer till Xsite Pro?

Med en USB-sticka. Stoppa i USB-stickan i undersidan av skärmen (spelar ingen roll vilket av uttagen). Klicka sedan på Huvudmenyn ->Importera projekt -> Import via USB, markera sedan den mapp du ska importera och tryck på importera.  

Alternativt Projekt -> Import via USB 

Ska du föra över filer via ett USB så är det viktigt ätt du säkerställer att filerna är i en mapp (Hyperlänk till mappstrukturdelen). systemet läser in mappen med alla filerna och startar det projektet automatiskt. Kom dock ihåg att gå in på Projekt->Läs fil för att välja vilken yta eller linje eller punkt som du vill ha aktiv.

Med Xsite Manage, med våran molntjänst Xsite Manage kan du föra över filer till systemen, fjärransluta och hämta punkter som loggats. För att få tillgång till detta så måste du först och främst skapa ett konto och det gör du här Xsite Manage. Efter det måste du bli inbjuden till er företagssida och det kan du antingen bli av en kollega som är admin eller kontakta support@mobasweden.com. Denna tjänst är helt kostnadsfri.

Med FTP, det går även att använda FTP (Filetransferportal) server. Klicka på Huvudmenyn ->Importera projekt-> Import från FTP, eller Projekt-> Import från FTP, systemet kopplar upp till servern som är inlagd och visar de mappar som finns tillgängliga där, tryck på den mappen (projektet) som du ska ha till maskinen och tryck på Importera längst ner till höger, nu läser systemet in mappen och filerna som finns där och startar det projektet automatiskt. 

Inloggningsuppgifter till detta finner du i systemet under, inställningar ->installationsinställningar->Dataloggning. Eller Inställningar-> Installationsinställningar-> Molnet. Där är serveradress och användarnamn samt lösenord inlagt.