Vilka filformat kan Xsite Pro läsa?

Ytor/Terrängmodeller – LandXML DXF eller TRM. Det viktiga är att modellen har trianglar. Vi rekommenderar LandXML eller TRM

Linjer – DXF, GT, LandXML, KOF, GEO. LIN/PRF
När en linjemodell används kan systemet visa höjdskillnaden, stationsnummer och sidledsmätning till linjemodellen.

Punkter – DXF, GT, LandXML, PXY, KOF, GEO 

Bakgrundsfiler görs i DXF men i ändelsen av filnamnet måste du lägga till !BG ( Exempelfil!BG.dxf) 
När du lägger till !BG så kommer systemet läsa av filen som en bakgrund automatiskt.