Hur ser mappstrukturen ut för Xsite Pro?

Mappstrukturen till XSite PRO ser ut som följer. Du skapar en mapp på din dator med ett valfritt namn förslagsvis namnet på projektet (Undvik specialtecken). I mappen lägger du sedan filerna. Undermappar kan även användas för bättre struktur på projektet. När du gjort detta så är du redo för att föra över filerna till systemet.