Hur kalibrerar jag en ny eller befintlig skopa samt rotation?

Gå till Kalibrera skopa via huvudmenyn i 3D läget(LandNovaX) eller gå tillbaka till startsidan -> Setup->Skopkalibrering  

 1. Välj den skopa som ska kalibreras med knapparna längt upp i skärmen (använd <   >) 
 2. Mät längden på skopan från den lägsta tappen på stickan ner till skopans spets. (se bild i skärmen)
 3. Ange längden och tryck på ”OK”, Ange i meter
 4. Mät skopans bredd 
 5. Ange bredd och tryck på ”OK”, Ange i meter
 6. Skopans namn kan ändras genom att trycka på “skopnamn” längst upp i skärmen.

Kalibrera med lodlina:  

 1. Fäst den medföljande magneten med lodlinan på den lägsta tappen på stickan.(se bild i skärmen)
 2. Vrid skopan långsamt mot lodlinan tills den snuddar vid den. Då ska sticktappen och skäret på skopan stå i lod. 
 3. Tryck på ”Kalibrera och spara”

Om rotator eller tiltenhet är installerad krävs kalibrering (görs vanligtvis under installationen):  

 1. Tryck på “Tool measures”
 2. Ange: måtten L15, TR1 och TR2. Om det är en ny skopa så flyttar du över måtten från föregående skopa. 
 • L15 är tiltaxelns differens från mitten av den lägsta tappen på stickan
 • TR1 är för visualisering, ett grovt mått räcker. 
 • TR2 är ett exakt mätvärde från rotationsaxeln på rotortilten till mitten av den lägsta tappen på stickan. Använd samma värde som mättes under installationen.

   TR PPR skall det stå 1 om den skopan använder rotation 

 1. Vrid tiltaxeln vertikalt genom att lägga ett vattenpass i skopan.
 2. Stäng skopan emot maskinen så att rotorhuset står i 90grader, Rotera tiltrotatorn tills skopan är horisontell. Använd ett vattenpass 
 3. Tryck på ”Calibrate tiltrotator rotation”. Tänk på att den här kalibreringen är individuell för varje skopa och gäller bara den skopan man kal
  ibrerar rotationen på.
  Nu är du klar med kalibreringen att gå till 2D läget och kontrollera din kalibrering genom att sätta skopans mätpunkt mot en referenspunkt (en sten eller annat fast föremål) tryck på Starta djup och distans så att du nollar höjd och längdmåttet, vrid på skopan in eller ut utan att tilta den och håll skopans mätpunkt igen mot samma referenspunkt, kontrollera att höjd och distans är inom+- 1cm, är värdet högre måste du kalibrera om skopan. (se bild)